16 lutego 2019

5 lutego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się uroczystość odznaczenia honorową odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Pana Jerzego Puka,  Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pińczowskiej. Jerzy Puk zasłynął między innymi jako autor książek o kościele świętego Jana Chrzciciela i klasztorze ojców franciszkanów w Pińczowie, a także pomysłodawca pomnika marszałka Piłsudskiego, oraz inicjator kwest na rzecz zabytkowych pomników na pińczowskich cmentarzach. Wniosek o uhonorowanie Pana Puka do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożył Poseł Bogdan Latosiński.