9 czerwca 2016

Biuro Poselskie Bogdana Latosińskiego podjęło interwencję w sprawie doniesień medialnych o zatrudnianiu na niewolniczych warunkach obywateli Korei Północnej przy budowie Oazy Wilanów. W tym celu wysłaliśmy pismo do Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia z prośbą o interwencję i zlecenie kontroli oraz poinformowanie o jej wynikach opinii publicznej.

Kilka tygodni później otrzymaliśmy odpowiedz z Głównego Inspektoratu Pracy. Poinformowano nas, że trwa kontrola północnokoreańskiego podmiotu odpowiedzialnego za zatrudnienie tych ludzi. Sprawdzane są między innymi dokumenty płacowe. O wynikach kontroli zostaniemy jako biuro poselskie powiadomieni po jej zakończeniu.

Ponadto, z uwagi na pojawiające się zewsząd sygnały (w tym między innymi naszą interwencję w tej sprawie) Główny Inspektor Pracy wystąpił do okręgowych inspektoratów pracy o przeprowadzenie kontroli legalności zatrudnienia i przestrzegania praw pracowniczych cudzoziemców w podmiotach zatrudniających obywateli KRLD na terenie całej Polski w oparciu o informacje uzyskane z urzędów wojewódzkich. O wynikach tychże również zostaniemy poinformowani.

Sprawę opisywały również lokalne media.

Bartosz Oszczepalski – Dyrektor Biura Poselskiego