6 marca 2018

W ostatnim czasie Poseł Bogdan Latosiński podjął kilka ważnych interwencji na szczeblu centralnym i samorządowym.

Spora część mieszkańców gminy Pierzchnica ma wątpliwości, czy radny Stanisław Rękas słusznie otrzymał tytuł Człowieka Roku w gminie Pierzchnica. Swoimi obawami podzielili się z posłem Bogdanem Latosińskim.  Powoływali się na przepisy regulujące to, kto może zostać „człowiekiem roku”. Zgodnie z uchwałą rady gminy Pierzchnica z 31 stycznia 1999 roku, kandydatem do tego tytułu nie może być ani urzędujący wójt, ani radny .

Zdaniem Bogdana Latosińskiego, mało precyzyjny zapis odnosi się zarówno do radnych gminy, jak i powiatu, dlatego w imieniu mieszkańców zwrócił się z pismem do wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, prosząc o sprawdzenie, czy nagroda została przyznana w sposób prawidłowy

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-67618

Na prośbę zaniepokojonych pracowników z Kielc poseł złożył interpelację do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie procederu celowego zaniżania pensji minimalnych poprzez wykorzystanie luk w prawie oraz przepisów o dodatkach stażowych. W odpowiedzi sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed napisał, że resort dostrzega potrzebę modyfikacji obecnego zakresu minimalnego wynagrodzenia za pracę w celu zapewnienia bardziej sprawiedliwego i przejrzystego kształtu tego wynagrodzenia i rozważa stosowne zmiany w prawie.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7F735746