20 listopada 2018

Na wstępie pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wypełnili swój patriotyczny obowiązek biorąc udział w wyborach samorządowych. W szczególności dziękuję tym którzy głosowali na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Kieleckiego oraz Rady Miasta Kielc. Dzięki tym głosom Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach do Sejmiku zdobywając 38,4 procent poparcia – o 13 punktów procentowych więcej od drugiego w zestawieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego i aż o 27 punktów więcej od Koalicji Obywatelskiej. Przełożyło się to na rekordową dla naszego ugrupowania liczbę 16 mandatów na 30 możliwych. Do bezprecedensowej sytuacji doszło w wyborach do Rady Powiatu Kieleckiego, gdzie na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 42 procent biorących udział  wyborach. Taki wynik przyczyni się do odsunięcia od władzy rządzącego powiatem od 1999 roku Polskiego Stronnictwa Ludowego.  Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej mandatów również w wyborach do Rady Miasta Kielce wprowadzając 11 radnych.

Dziękuję również, że zdecydowali się Państwo wesprzeć swoimi głosami kandydatów związanych z MPK Kielce startujących z list Prawa i Sprawiedliwości – Panią Prezes Elżbietę Śreniawską, która zdobyła prawie 20 tysięcy głosów i uzyskała mandat radnej sejmiku województwa świętokrzyskiego oraz Arkadiusza Ślipikowskiego, który został radnym miasta Kielce. Jestem przekonany, że ich fachowa wiedza i doświadczenie będzie procentować w  pracy na rzecz  wspierania gospodarczego i infrastrukturalnego rozwoju regionu, jak również przyczynią się do skutecznego rozwiązywania problemów związanych z transportem publicznym na terenie całego województwa. W trakcie pełnienia swojej funkcji Pani Prezes wykonała ogrom pożytecznej pracy, która zaskutkowała polepszeniem kondycji finansowej MPK Kielce oraz ustabilizowania sytuacji pracowników. Wierzę w to, że będzie to miało przełożenie na działania podejmowane w Sejmiku Województwa. Jako były radny oraz Poseł na Sejm RP zamierzam w miarę możliwości wspierać naszych kandydatów w realizacji tej misji.

Jest to jednoznaczny sygnał, że chcą Państwo zmian na poziomie samorządu i dostrzegają uchybienia ustępującej władzy, a także doceniają Państwo program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości ogłoszony w trakcie kampanii wyborczej i  chcą jego realizacji. Przypominam, że projekt „Samorządowa piątka Morawieckiego” oparty jest na pięciu filarach: programie termomodernizacji „Ciepły Dom”, którego celem jest zmniejszenie rachunków za energię; zwiększaniu środków pieniężnych na politykę senioralną;  programie „Nowoczesna Gmina” przewidującym współfinansowanie napraw chodników i renowacji dworców kolejowych oraz wsparciu komunikacji autobusowej ze środków rządowych; budowie szerokopasmowego Internetu oraz dofinansowaniu budżetów obywatelskich na terenach wiejskich. Ten pakiet będziemy starali się realizować w województwie świętokrzyskim. Potrzebna jest również radykalna korekta polityki transportowej realizowanej dotychczas błędnie przez obecne władze sejmiku i powiatu kieleckiego. Działania ustępujących władz oparte były głównie na bierności i niemocy, szczególnie w zakresie opracowania planu transportowego dla województwa, odbudowy połączeń komunikacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach, a także stworzenia strategii przewozów pasażerskich i komunalizacji PKS, o co upominałem się będąc jeszcze radnym sejmiku województwa świętokrzyskiego. W 2012 roku złożyłem skargę do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o przeprowadzenie kontroli w Urzędzie Marszałkowskim dotyczącej obszaru realizacji polityki transportowej. Wniosek nie spotkał się z odpowiedzią, ale kilka lat później NIK wydał raport  o funkcjonowaniu regionalnego publicznego transportu zbiorowego, który był miażdżący dla władz regionu i wskazywał na liczne zaniechania w tym zakresie. Niedopuszczalne jest dla mnie również to, że na drogach powiatowych w województwie znajdują się złe oznakowania miejscowości, niezgodne z urzędowym wykazem nazw. Śmiem twierdzić, że naruszanie prawa w tym zakresie przez powiat było celowe, gdyż umożliwiało niektórym włodarzom gmin bezprawne likwidowanie miejscowości.  Jako parlamentarzysta ziemi świętokrzyskiej dość często spotykam się z problemem nieuregulowanych do dnia dzisiejszego kwestii własności wspólnot gruntowych. Mam nadzieję, że  nowe władze jak najszybciej uporają się z tymi problemami..

W celu zapobieżenia zapaści transportu, będziemy kreować działania skierowane na dofinansowanie infrastruktury drogowej.  Zrobimy wszystko, aby skuteczniej niż poprzednia władza pozyskiwać środki z Unii Europejskiej. Chcemy wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz zwiększyć zakres inwestycji niezbędnych dla rozwoju województwa świętokrzyskiego i zmniejszania dystansu gospodarczego między naszym województwem a regionami zamożniejszymi, po to aby ograniczyć odpływ młodych ludzi w poszukiwaniu pracy i lepszych zarobków.

Oczywiście można się spodziewać, że teraz współpraca pomiędzy samorządem a rządem będzie zdecydowanie łatwiejsza i zaowocuje skuteczniejszymi działaniami na rzecz mieszkańców. Zaufanie, które od Państwa otrzymaliśmy w tych wyborach traktujemy jako przejaw pozytywnej oceny naszych rządów na szczeblu parlamentarnym w ostatnich trzech latach, a w szczególności wdrożonych programów społecznych, które jak 500 Plus czy Wyprawka 300 Plus zasiliły domowe budżety wielu mieszkańców regionu świętokrzyskiego. To nas dopinguje do jeszcze bardziej wytężonej pracy w przyszłości. Celowo unikam słowa „władanie” w kontekście wygranych przez nas wyborów samorządowych, gdyż uważam, że rolą polityków każdego szczebla jest przede wszystkim pełnienie pokornej służby na rzecz tych, którzy ich wybrali. Taka dewiza przyświeca mi w codziennej pracy i jestem przekonany, że pod takim hasłem upłynie zbliżająca się czteroletnia kadencja.

Poseł Bogdan Latosiński

Artykuł ukazał się w listopadowym numerze pisma „Pasażer”