3 lutego 2017

6 lutego w Urzędzie Miasta w Kielcach Prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz poseł Bogdan Latosiński organizują debatę dotyczącą przyszłości transportu publicznego w Polsce. Celem debaty jest omówienie tego co jak należy zmieniać prawo, aby transport publiczny w Polsce był zrównoważony i służył również mieszkańcom mniejszych miast oraz wsi i w ten sposób zapobiegał wykluczeniu społecznemu. Na debatę zaproszona została Pani Wojewoda Agata Wojtyszek oraz świętokrzyscy parlamentarzyści, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit oraz przedstawiciele samorządów, organizacji związkowych i firm transportowych.