8 października 2019

Jak Państwo zapewne zauważyli, bardzo dużą część moich działań poselskich stanowiły kwestie związane z transportem i prawami pracowniczymi. Niemniej ważne dla mnie – jako Polaka i patrioty kierującego się maksymą „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” – było również pielęgnowanie polskich tradycji patriotycznych, z których my Polacy jesteśmy dumni. Jako osoba, której rodzice przekazali w procesie wychowania wartości i przekonania patriotyczne, zależało mi na tym, żeby w pracy parlamentarzysty przekuć je na konkretne inicjatywy.

Dlatego właśnie z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości:

🇵🇱 Na prośbę środowisk patriotycznych złożyłem do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych skuteczny wniosek dotyczący pośmiertnego mianowana na wyższe stopnie oficerskie Żołnierzy Wyklętych: por. Stanisława Grabdy ps. „Bem” i kpt. Jana Skwarka ps. „Szary”.

🇵🇱 Dzięki mojej interpelacji z maja 2017 r. do Prezesa Rady Ministrów oraz późniejszym wsparciu pozostałych parlamentarzystów z klubu Prawa i Sprawiedliwości, prawa miejskie odzyskało dziesięć miejscowości, które utraciły je w 1869 roku w wyniku represji carskich po Powstaniu Styczniowym, w tym aż siedem z naszego regionu: Pierzchnica, Nowa Słupia, Szydłów, Pacanów, Nowy Korczyn, Opatowiec, Oleśnica.

Jeśli chcą Państwo, żebym w kolejnej kadencji kontynuował działania w obszarze promocji polskiego dziedzictwa historycznego i patriotycznego, uprzejmie proszę o oddanie na mnie głosu.

Bogdan Latosiński – Lista nr 2, Miejsce nr 9.

Bliżej Ludzi!